İL ÖZEL İDARE PERSONELİNE DUYURU

        7 Mayıs 2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dahilinde;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan İdaremiz personel için 2018 Yılında aşağıda sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen boş kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmış olup; Sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 23.09.2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği eğitimi ve sınavına katılmak isteyen personelimizin 30 Ocak 2018 Saat:13.00’e kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı taleplerini yapmaları için gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.
 
GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VE SINAVI İÇİN        
            MÜRACAAT EDİLECEK KADRO VE ARANILAN ŞARTLAR 
      Sınıfı            Unvanı                            Derecesi                    Adedi      
       TH.              Mühendis                           8                               1   
 
Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
1-Mühendis kadrosuna başvurabilmek için;
  1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
                                                                                                                                                
                                                                                                         Genel Sekreter